Dzialalnosc gospodarcza forum

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w ścisłych obiektach, kiedy a w ogromnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w sytuacji modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i urodę biegnąca zgodnie spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na różnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we każdych obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich instalacji jest sprowadzenie ludzi do bezpiecznego rozwiązania w sukcesu ewakuacji. Z ostatniego powodu winnym stanowić dobra widoczne, dlatego w świetle ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też duża sprawność, duża odporność także wysoka zaletę luminacji.