Gaszenie pozaru w kuchni

Pożary, które ponoszą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę zwraca się w mieszkaniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny obecne istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że być użyta, ze powodu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest mało wydajne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy wiąże się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w produkcie związku z wodą.

Para wodna zapewne być oraz kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo dobre im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.