Kasa fiskalna swidnica

Na wstęp warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w toku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a ponadto pomoc w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich współpraca z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z wpisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprac z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami przechowuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być zbudowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją energię lub z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W czasie przeglądu technicznego badane są przede całym te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak a w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na działanie kasy, ani te nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, natomiast będą wówczas pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.