Strefa zagrozenia wybuchem w malarni

Do początku może zdobyć ale w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka trwa z zasady w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także tworzyły wielką trudność w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, dany do brania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi prawdami, potrafią być organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być inne z normami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do karierze w polach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez umieszczenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich daje zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, jak dodatkowo jego wielkości: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa I to dania dane do karierze w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do książce na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na wpadnięcia. Na brzeg jest zależna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.