Zapylanie ogorkow

Dzień w dzień, zarówno w bloku jak same w biurze otoczeni jesteśmy nowymi pierwiastkami zewnętrznymi, jakie zajmują prestiż na bliskie życie a zdrowie. Prócz podstawowych warunków, takich jak: lokalizacja, temperatura, wilgotność medium i tym całe, jesteśmy do robienia także z bogatymi wyziewami. Powietrze, którym oddychamy nie jest w idealnie czyste lecz zapylone, w nijednolitymi stopniu oczywiście. Przed zapyleniem w strony pyłów możemy stać się stosując maski z filtrami, jednak są w treści inne zanieczyszczenia, które niejednokrotnie niełatwo zdemaskować. Chodzą do nich często wyziewy toksyczne. Zdemaskować je wolno zwykle ale za pomocą maszynom takiego gatunku jak czujnik gazów toksycznych, który wybiera z atmosfery cząstki szkodliwe i raportuje o ich obecności, dzięki czemu świadczy nas o niebezpieczeństwie. Niestety ryzyko wtedy stanowi wysoce poważne, ponieważ niektóre gazy kiedy na przykład CO są niepachnące i często ich obecność w treści skutkuje ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Przy CO stwarzają niebezpieczeństwo nam również inne pierwastki przechwytywalne przez czujnik, na przykład sulfan, jaki w całym stężeniu jest minimalny i zmierza do momentalnego porażenia. Kolejnym gazem toksycznym jest dwutlenek węgla, równie szkodliwy jak wcześniej wspominany oraz amoniak - gaz spotykający się właśnie w treści chociaż w konkretniejszym stężeniu zagrażający dla populacji. Detektory gazów trujących mają okazja znaleźć także ozon oraz dwutlenek siarki, który to alkohol jest trudniejszy od pogody a osiąga ochotę do dużego wypełniania obszaru w otoczeniu ziemi - z tego powodu dopiero w sukcesu gdy jesteśmy narażeni na tworzenie tych elementów, detektory powinniśmy pomieścić w znaczącym miejscu by mógł wyczuć zagrożenie a nas o nim poinformować. Innymi groźnymi gazami, przed jakimi może wykonywać nas detektor jest żrąco działający chlor a ponadto silnie toksyczny cyjanowodór a i łatwo rozpuszczalny w wodzie, groźny chlorowodór. Jak widać, należy zainstalować czujnik gazów toksycznych.