Znak strefa wybuchu

Ze powodu na to, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do książce w ostatnich dziedzinach. Celem tych kolei jest wielkie zmniejszenie ryzyka lub jego wszystka eliminacja, które godzi się ze użytkowaniem produktów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany produkt, jaki stanowi dany do podawania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz stylów obronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na placu Unii Europejskiej. Ową dyrektywą są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, które będą użytkowane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, jakie będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie potrzebują potrafić one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i stylów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą także robić jej prawdziwe wymagania. Zastosowanie norm nie jest niezbędna niezbędnością, tylko sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady realizowanej przez jednostkę oddziałującą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić lecz w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te wyjątki, to gwarancje zgodności może w obecnym przypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane plus wtedy producent będzie dostępny w takiej form za wejście na targ swojego wyrobu. Jeśli idzie o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a robienie na gruncie Unii Europejskiej w możliwość obligatoryjny również trzymający istotny charakter.